Grudziądz: Rusza Grudziądzki Budżet Obywatelski 2023

Grudziądz: Rusza Grudziądzki Budżet Obywatelski 2023
Fot. nadesłane

W najbliższy poniedziałek, 14 marca, rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Znany jest harmonogram jubileuszowej, dziesiątej edycji.

Nabór projektów rusza 14 marca i potrwa do 28 marca do godziny 15.00. Można tego dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.budzet-obywatelski.org. Złożenie wniosku wymaga rejestracji w systemie.

Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość złożenia jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego, jednego projektu dotyczącego zadania okręgowego oraz jednego projektu dotyczącego zadania miękkiego. Wnioski dotyczące zadań okręgowych mogą składać również wnioskodawcy niebędący mieszkańcami danego okręgu.

Pula środków na wszystkie zadania wynosi 3 660 000,00 zł,  z czego wydzielono 600 000 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 60 000 zł na projekty miękkie. Pozostałe środki przeznaczone będą na zadania okręgowe.

Wartości maksymalne zadań ogólnomiejskich oraz okręgowych zostały zwiększone. Maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich w edycji GBO 2023  wynosi 300 000 zł (było 250 000 zł), maksymalna wartość zadań okręgowych  wynosi 170 000 zł (było 120 000 zł), natomiast maksymalna wartość zadań miękkich wynosi  20 000 zł.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 10 czerwca. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 8 dni na wniesienie odwołania do prezydenta Grudziądza (10.06-17.06.2022). Odwołanie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres obywatelski@um.grudziadz.pl

Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu, zostaną opublikowane 29 sierpnia.

Głosowanie na zadania złożone w ramach GBO 2023 będzie możliwe tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.budzet-obywatelski.org. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje, na dwa zadania  finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do glosowania jako ogólnomiejskie oraz na dwa zadania zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako miękkie.  Ogłoszenie wyników głosowania do dnia 14 października.

Harmonogram GBO 2023:

  • 14.03 – 28.03.2022 (do godz. 15.00)  – zgłoszenie projektów,
  • 10.06.2022 – ogłoszenie wyników oceny projektów,
  • 10.06 – 17.06.2022 – procedura odwoławcza,
  •  29.08.2022 – publikacja ostatecznych list zadań,
  •  05.09 – 30.09.2022 (do godz. 15.00) – głosowanie,
  •  do  14.10.2022 – ogłoszenie wyników głosowania.

Więcej informacji o budżecie obywatelskim można znaleźć tutaj.

Print Friendly, PDF & Email