„Tu odkrywamy talenty”

„Tu odkrywamy talenty”

Od szesnastu lat, czyli odkąd powstał nasz warsztat, pracuję jako terapeuta w pracowni artystycznej. Na co dzień mam pod opieką pięcioro uczestników, są to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.