Ogólnopolskie Forum WTZ: "Dla naszego środowiska zaczyna się powolna agonia. Pomóżcie!"

Ogólnopolskie Forum WTZ: "Dla naszego środowiska zaczyna się powolna agonia. Pomóżcie!"

W całym kraju jest 726 tego typu placówek, prowadzących w stosunku do dorosłych osób z niepełnosprawnościami codzienną, niezbędną rehabilitację. Niestety nie dla wszystkich jest oczywiste, że dla tych osób warsztaty są oknem na świat. Warsztaty wsparciem obejmują niemal 28.000 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w większości intelektualnymi.