Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe
Fot. Pixabay

Rada Nadzorcza PFRON przyjęła uchwałę nr 9/2022 wprowadzającą zmiany w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Wydłużono termin naboru dokumentacji aplikacyjnej w pierwszym etapie.

Przypomnijmy, celem programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) jest zapewnienie miejsc zamieszkania dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, wymagających wysokiego (nawet całodobowego) poziomu wsparcia.

W ramach programu powstać ma 50 WSM-ów dających zamieszkanie łącznie 600 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w warunkach gwarantujących ich niezależność, ochronę ich godności, a także adekwatne do potrzeb wsparcie.

Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe składać się będą z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych liczących od 2 do 6 mieszkańców, a ich celem będzie zapewnienie podmiotowości i niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności.

Pierwotnie termin składania wniosków w pierwszym naborze był możliwe od 10 czerwca br. do 29 lipca br., a lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania miała zostać ogłoszona 20 września br. Jednakże decyzją z 28 czerwca, termin naboru dokumentacji aplikacyjnej w pierwszym etapie został wydłużony do dnia 15 października 2022 r. Zgodnie z regulaminem komisja oceni wnioski do 15 grudnia br. a najpóźniej do 20 grudnia opublikowana zostanie lista rankingowa.

W programie wprowadzono również inne zmiany. Z obowiązującą treścią programu zapoznać się można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email