Gdyńscy seniorzy z kulturą za pan brat

Gdyńscy seniorzy z kulturą za pan brat
Fot. Bartosz Izdebski

Przez 5 miesięcy brali udział w warsztatach, spotkaniach literackich i seansach filmowych, a także odwiedzali lokalne muzea. Ponad 500 seniorów z Gdyni i okolic uczestniczyło w projekcie Kultura+Senior, który zorganizowała Pomorska Fundacja Filmowa. Miał on na celu aktywizację społeczną osób powyżej 60. roku życia. Ostatnie zajęcia w jego ramach odbyły się w połowie grudnia.

Kultura+Senior to projekt, który miał zachęcić seniorów do aktywności. Koncentrował się głównie na edukacji filmowej i filmoterapii. Jednak te działania były jedynie punktem wyjścia do tego, żeby namówić osoby po 60. roku życia również do innych, niefilmowych, aktywności.

Projekt trwał od sierpnia do połowy grudnia. W tym czasie odbyło się około 60 różnego rodzaju bezpłatnych zajęć i spotkań. Organizowano je zarówno na świeżym powietrzu, jak i w gdyńskich instytucjach, m.in. Gdyńskim Centrum Filmowym czy przystaniach sąsiedzkich. Działania przyciągnęły i zachęciły do aktywności ponad 500 seniorów z Gdyni i okolic.

Jakie atrakcje przygotowano dla seniorów? Mogli oni wziąć udział m.in. w cyklu spotkań o charakterze filmoterapii. To technika, która wykorzystuje film do rozmowy o własnych doświadczeniach i emocjach. Odbywały się zatem pokazy filmowe połączone z rozmową z ekspertami. Nie zabrakło też wielkiego kina i spotkań z twórcami, co stanowiło cenny element obcowania ze sztuką filmową. Wśród gości pojawili się m.in.: Joanna Kos-Krauze, Kinga Dębska i Janusz Majewski.

Ponadto w ofercie znalazły się też: warsztaty kreatywne, kosmetyczne i fotograficzne, spotkania autorskie z pisarzami, spacery tematyczne czy zajęcia ruchowe – nordic walking, a także ćwiczenia łączące w sobie elementy jogi, pilatesu tańca oraz fizjoterapii. Seniorzy mogli również nauczyć się obsługi komputera, wspólnie grać w scrabble lub odwiedzić gdyńskie muzea, m.in. Muzeum Emigracji, Centrum Nauki Experyment czy Gdyńskie Muzeum Motoryzacji.

W ramach projektu stworzono także poradnik „Jak namówić Seniora do aktywności” oraz „Notes Seniora”. Można tam znaleźć m.in. porady dotyczące zdrowia, aktywności i oferty kulturalnej miasta.

Więcej informacji na temat inicjatywy Kultura+Senior znajduje się na stronie Pomorskiej Fundacji Filmowej, która przygotowała i zorganizowała projekt.

Print Friendly, PDF & Email