Gdynia: Zostań wolontariuszem w projekcie „Pora na Seniora!”

Gdynia: Zostań wolontariuszem w projekcie „Pora na Seniora!”
Fot. Pixabay

Znasz się na nowych technologiach i potrafisz przekazać wiedzę o nich starszym osobom? Chcesz zdobyć doświadczenie i poznać ciekawych ludzi? Zostań mentorem w programie społecznym dla seniorów. Fundacja Gospodarcza poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” i pomagać starszym osobom np. w nauce obsługi komputera.

W ramach projektu wolontariusze będą mogli zaangażować się w tworzenie międzypokoleniowego systemu wzajemnej pomocy. Na młodych ochotników czeka wiele zadań. W zależności od umiejętności i zainteresowań będą oni mogli m.in. prowadzić indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów (częściowo w formie zdalnej), wspierać osoby starsze w zakresie obsługi nowych technologii, pomagać przy organizacji wydarzeń projektowych, np. spotkań integracyjnych dla seniorów czy seminarium końcowego, koordynować pracę innych wolontariuszy, a także pomagać w rekrutacji seniorów i w promocji projektu, np. poprzez: prowadzenie profilu na Facebooku, rejestrację wydarzeń realizowanych w ramach programu, tworzenie informacji prasowych, grafik czy materiałów audiowizualnych.

Na czym polega projekt „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia”? Ma on na celu włączenie społeczne osób po 60. roku życia z Gdyni, przy współudziale młodych wolontariuszy, poprzez zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

– Seniorzy to kapitał każdego społeczeństwa. Dlatego w Gdyni od lat realizujemy aktywną politykę senioralną i wspieramy wszelkie inicjatywy, które pozwalają  mieszkańcom w wieku 60+ w pełni cieszyć się życiem w naszym mieście i korzystać z bogatej oferty aktywności. Projekt Fundacji Gospodarczej to szansa nie tylko na aktywizację osób starszych. Warto podkreślić tutaj również jego aspekt międzypokoleniowy. Angażuje on zarówno seniorów, jak i młodych gdynian, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Międzypokoleniowa integracja to nieodzowny czynnik funkcjonowania szczęśliwego społeczeństwa. To inicjatywa godna uwagi – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wolontariat w ramach projektu to okazja, żeby zdobyć cenne doświadczenie oraz poznać ciekawych ludzi. To także szansa, aby zobaczyć, jak wygląda praca w organizacji pozarządowej.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby zostać wolontariuszami, muszą wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Fundacji Gospodarczej. Następnie należy go przesłać na adres mailowy: sekretariat@fungo.com.pl.

Zgłoszenia kandydatów zostaną przeanalizowane. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji, to: wysoki poziom motywacji, odpowiednia wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydatów czy predyspozycje osobowościowe do pracy z seniorami. Z wszystkimi kandydatami zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa kwalifikacyjna.

Regulamin wolontariatu oraz dodatkowe informacje o projekcie są dostępne na stronie: http://fungo.com.pl/poranaseniora.html.

Projekt „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą w okresie od 1.02.2021 r. do 28.02.2022 r.  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Print Friendly, PDF & Email