Gdynia: Decyduj! Rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023

Gdynia: Decyduj! Rozpoczęło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023
Mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Blisko 300 pomysłów na zmiany w najbliższym otoczeniu właśnie trafia pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023. Już można decydować, które z nich zostaną zrealizowane. Głosowanie potrwa do 18 września. W dzielnicach, które uzyskają najwyższą frekwencję, zostaną zrealizowane dodatkowe projekty.

Żeby wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy wejść na stronę www.bo.gdynia.pl. Jak dotąd mieszkańcy Gdyni wybrali już 637 różnego rodzaju inicjatyw.

W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 286 projektów, w tym sześciu ogólnomiejskich. Na realizację zwycięskich inicjatyw jest blisko 12 milionów złotych. Pula miejska to 2 000 000 zł, a pula podzielona między 21 dzielnic Gdyni wynosi 9 734 360 zł.

– Gdynia to miasto, które słucha potrzeb swoich mieszkańców, a Budżet Obywatelski to jedno z narzędzi, które umożliwiają ich spełnienie. BO angażuje nas wszystkich, pozwalając zgłaszać projekty do realizacji i w trakcie głosowania wybierać te, które uważamy za najważniejsze czy najbardziej wartościowe. Efektem tych działań są pozytywne zmiany zarówno w naszych dzielnicach, jak i w całej Gdyni. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania! To tylko kilka minut, a mogą przynieść ogromne zmiany w naszych najbliższych okolicach – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Najwięcej środków na realizację projektów dzielnicowych ma Chwarzno-Wiczlino (1 169 962 zł), a najmniej – Babie Doły (252 200 zł). Różnice wynikają z zasad związanych z określaniem funduszy dla dzielnic. Każda z 21 gdyńskich dzielnic otrzymała po 125 000 zł, a pozostała część dzielnicowej puli BO jest rozdzielana pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni, z wyłączeniem lasów i portowych terenów przemysłowych. Dodawane są także środki niewykorzystane w poprzedniej edycji.

Najwięcej projektów w tegorocznej edycji zostało złożonych na Chyloni, bo aż 24, najmniej – na Karwinach. Tam mieszkańcy wybierać będą spośród siedmiu inicjatyw. Najdroższy projekt dzielnicowy wyceniony został na 819 tysięcy złotych (Chwarzno-Wiczlina) najtańsze po 1450 zł (Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Redłowo)

Pomysły dzielnicowe w głosowaniu BO2023 dotyczą aż siedmiu obszarów tematycznych: edukacji, komunikacji i organizacji ruchu, kultury, przestrzeni publicznej, sportu i rekreacji, zdrowia i polityki społecznej oraz zieleni i ochrony środowiska.

Z kolei projekty miejskie wybierane są w ramach zakresu tematycznego Klimatyczny Budżet Obywatelski. W jego zakres wchodzą inicjatywy związane z ochroną klimatu i środowiska.

Jak wybierać projekty?

Należy zagłosować za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. W module głosowania dostępne będą dwie opcje uwierzytelnienia:

1) numer PESEL oraz imię ojca
lub
2) numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.

Cudzoziemcy oraz osoby niezameldowane, niedopisane do rejestru wyborców bądź nieposiadające Karty Mieszkańca mogą wziąć udział w głosowaniu po złożeniu stosownego oświadczenia do Laboratorium Innowacji Społecznych (osobiście lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie www.bo.gdynia.pl

Każdy głosujący może wskazać maksymalnie dziewięć projektów: do trzech projektów miejskich w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, do trzech projektów dzielnicowych dużych i do trzech dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).

Każdy zatwierdzony wybór projektu to jeden punkt (głos). Do realizacji przejdą projekty miejskie (KBO) oraz w poszczególnych dzielnicach (duże i małe), które uzyskają najwięcej głosów.

+1 dla najbardziej zaangażowanych

W dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: „pierwszy pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta.

Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego przejdą na kolejną edycję. Rada właściwej dzielnicy może zadecydować o przekazaniu ze swojego budżetu środków na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Na takie dofinansowanie może zdecydować się również prywatny darczyńca. W przypadku projektów miejskich, Rada Miasta może przedłożyć Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.
Wyniki głosowania w BO2023 poznamy 21 września. Zaś o tym, czy i które projekty „pod kreską” będą mogły liczyć na dofinansowanie, dowiemy się do końca roku.

Głosowanie także w punktach stacjonarnych

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą oddać głos w BO2023 w jednym ze stacjonarnych punktów głosowania. Ich lista dostępna jest tutaj.

BO zmienia Gdynię

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To gdynianie i gdynianki wymyślają i zgłaszają projekty, które mają sprawić, że w okolicy będzie ładniej, bezpieczniej, wygodniej lub po prostu ciekawiej. Dotąd odbyło się dziewięć edycji głosowania na sąsiedzkie pomysły, a aktualnie trwa dziesiąta.

Jak dotąd mieszkańcy i mieszkanki Gdyni wybrali do realizacji 637 inicjatyw (w tym 91 projektów w BO2022, których realizacja rozpoczęła się w tym roku budżetowym, czyli od stycznia 2023).

Print Friendly, PDF & Email