Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych

Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych
Fot. warmia.mazury.pl

W stolicy regionu odbyło się trzecie posiedzenie społecznej rady seniorów województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania przyjęto dwie uchwały oraz plan pracy, wypracowany podczas warsztatów w Lidzbarku Warmińskim na początku czerwca 2019 roku.

Dotyczyły one przyjęcia stanowiska w sprawie uruchomienia usług teleopiekuńczych w każdej gminie województwa warmińsko-mazurskiego oraz przyjęcia regulaminu pracy społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W drugiej części posiedzenia Dorota Kopeć (zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz prof. dr hab. Jacek Szlachta (jeden z ekspertów zaangażowanych w prace nad strategią), zapoznali uczestników z głównymi założeniami dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Nie zabrakło pytań o wykluczenie cyfrowe, komunikacyjne, o rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, a także o projektowanie mieszkalnictwa i przestrzeni publicznej dostosowanych do potrzeb osób starszych.

Zgłaszane opinie i uwagi będą przedmiotem dalszych prac gremiów i ekspertów zebranych wokół procesu aktualizacji dokumentu.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 27 września 2019 roku.

Źródło i fot: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email