Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - zaproszenie na konferencję

Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną - zaproszenie na konferencję
Fot. nadesłane

We wtorek (13 grudnia) o godz. 10:00 w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 odbędzie się seminarium pt. „Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” organizowane przez Instytut Pedagogiczno-Językowy Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu wspólnie z Ogólnopolskim i Warmińsko-Mazurskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W ramach seminarium organizatorzy pragną ukazać możliwości w funkcjonowaniu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaprezentować działania podejmowane przez instytucje i placówki elbląskie skupiające się na edukacji, społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także na wsparciu ich środowisk wychowawczych.

W programie:

10.00  Otwarcie seminarium 

10.15 – 10.30 – Występ zespołu instrumentalno-wokalnego pn. Szwagry – w skład zespołu wchodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI” w Elblągu 

10.30 – 11.00 – Edukacja włączająca – dwa oblicza hipokryzji – prof. dr hab. Amadeusza Krause, Uniwersytet Gdański i Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu 

11.00 – 11.25 – Realizacja zadań rozwojowych okresu adolescencji i wczesnej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – dr Joanna Nowak – Wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu 

11.25 – 11.50 – Droga ku  dorosłości w praktyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu – Krystyna Miezio– Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu 

11.50 – 12.05 – przerwa kawowa 

12.05 – 12.25 – Wyzwania i szanse w kształceniu ponadpodstawowym osób niepełnosprawnych na przykładzie doświadczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu – Magdalena Macek – psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu 

12.25 – 12.45 – Rola WTZ-ów w przygotowaniu  niepełnosprawnych uczestników do funkcjonowania  w dorosłości – Iwona Pietraszkiewicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”; Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Forum WTZ 

12.45 – 13.15 – Być rodzicem dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – Anna Szymczyk – mama dorosłego syna z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – Elbląg oraz Krzysztof Flaszowski – tata dorosłego syna z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu; Członek Prezydium Ogólnopolskiego Forum WTZ – Kraków 

13.15 – 13.45 – Bezpieczna przyszłość i kręgi wsparcia z perspektywy PSONI w Elblągu – relacja (podsumowanie) z działań pilotażowych – Michalina Dulny – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej; Zastępca Dyrektora Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy PSONI w Elblągu oraz Aleksandra Kojtych- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI w Elblągu, Specjalista ds. kręgów wsparcia w projekcie Bezpieczna Przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu 

13.45 – 14.00 – Dyskusja i podsumowanie seminarium

Print Friendly, PDF & Email