Co zmieniła kampania „Włącz się”?

Co zmieniła kampania „Włącz się”?
Fot. nadesłana

Fundacja On/Off kończy działania związane z kampanią „Włącz się”. Jej celem była edukacja pracodawców w zakresie możliwości i korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Na samym początku warto wspomnieć Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych uchwaloną w 1997 roku, w której znajduje się zapis mówiący, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Ta jasna deklaracja była jednym z powodów, dla których Fundacja On/Off postanowiła działać. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą pracować wyłącznie w zakładach pracy chronionej. Takie rozwiązanie nie sprzyja zwalczaniu krzywdzących stereotypów, wręcz daje przyzwolenie na dyskryminację na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnością wpływają na społeczne postawy firmy i pozwalają na integrację, czego świadoma jest firma Meyra Group.

– Nasze produkty tworzone są z myślą o osobach z niepełnosprawnością i kierowane do nich. Każdy projekt musi być dokładnie przemyślany, aby spełniał wysokie wymagania. Osoby, które korzystają m.in. z naszych wózków chcą być aktywne, pracować i być w jak największym stopniu samodzielne. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć najpierw kampanię, a teraz również projekt „Ortotyka 3D”. Chcemy przyczyniać się do zwiększania możliwości osób z niepełnosprawnością – mówi Michał Perner.

Aby wpłynąć na stały wzrost zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością, potrzeba działań całego środowiska. Zarówno organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, firm, jak i samych zainteresowanych. To wyzwania, które należy podjąć.

– Przez kilka miesięcy dotarliśmy do wielu pracodawców. Poinformowaliśmy, że zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością pracodawca otrzymuje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Przedstawiliśmy, że osoby z niepełnosprawnością są dobrze przygotowane do wykonywania pracy w obszarze zawodów przyszłości. Na portalu z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnością Diru.pl przed jego nową odsłoną pojawiali się nowi ogłoszeniodawcy, którzy oferowali zatrudnienie. Widzimy, że nasza praca przyniosła wymierne efekty – podkreśla Bartosz Koplin, Prezes Fundacji On/Off.

Firmy powinny być świadome, że dzisiaj jest miejsce dla odpowiedzialnych podmiotów, zaangażowanych społecznie, których deklaracje nie kończą się na firmowych raportach i deklaracjach. Na uwagę zasługuje z pewnością Omni3D, która oprócz wsparcia kampanii wyszła z inicjatywą realizacji pilotażowego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową: „Ortotyka 3D”. W ten sposób chce dać przykład innym podmiotom, że na różne sposoby można włączyć się w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Wydruki 3D, które powstaną w ramach wspomnianego projektu mają pozwolić uczestnikom na większą aktywność.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to korzyści dla dwóch stron umowy. Dla jednych to aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, dla drugich budowa nie tylko odpowiedzialnej, a nawet etycznej firmy.

Patronat nad kampanią objął Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Fundacja On/Off
Print Friendly, PDF & Email