Gdańsk: Wspólny bilet dla metropolii

Gdańsk: Wspólny bilet dla metropolii
Fot. UM Gdańsk

Samorządy aglomeracji trójmiejskiej od lat budują metropolię mimo braku niezbędnych rozwiązań legislacyjnych. Krwiobiegiem nowoczesnej metropolii jest zintegrowany system transportu publicznego. Wsłuchując się w głos mieszkańców, prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska wypracowali rozwiązania tak bardzo oczekiwane w tej kwestii – jeden, wspólny bilet miesięczny na wszystkie środki komunikacji publicznej dla wszystkich w takiej samej cenie – 150 zł normalny i ok. 75 zł ulgowy.

Propozycja ta została po raz pierwszy zaprezentowana na ostatnim posiedzeniu zarządu OMGGS (6.02.2020) i z każdym dniem zyskuje coraz szersze uznanie samorządów. Propozycje poparli już Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

W kolejnym kroku prezydenci Trójmiasta zaproponują Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej przekazanie przez wszystkie gminy kompetencji do ustalania taryf na rzecz Związku. Odtąd ceny biletów byłyby ustalane w MZKZG, a nie w każdej z gmin z osobna. Takie rozwiązanie zapewni ich spójność i jednolitość. Procedura takiej zmiany zajmie kilka miesięcy. Tym bardziej prezydenci Trójmiasta liczą na to, że zostanie zaakceptowana przez członków Zgromadzenia MZKZG już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 12 lutego br.

Doświadczenia miast europejskich pokazują jednoznacznie, że tylko  transport szynowy jest w stanie rozwiązać problemy zatłoczonych ulic i braku miejsc parkingowych. Stąd też główny nacisk chcemy położyć na popularyzację przewozów kolejowych w obszarze metropolii. Mając świadomość związanych z tym kosztów, niezbędne jest współuczestniczenie  metropolii w finansowaniu transportu kolejowego na jej obszarze. Niezbędna jest w tym przypadku współpraca z marszałkiem województwa.

Ta zmiana będzie epokowa, ale nie wyczerpuje katalogu propozycji samorządowców. Gdańsk wspólnie z marszałkiem już wcześniej zaproponował w formie pilotażu bilet miesięczny, który za 99 zł pozwoli podróżować autobusem, tramwajem oraz pociągami SKM i Polregio w granicach administracyjnych tego miasta. Teraz Gdynia, Sopot oraz Gdańsk przedkładają propozycję atrakcyjnego biletu metropolitalnego miesięcznego, który pozwoli mieszkańcom swobodnie poruszać się po terenie wszystkich zaangażowanych w ten nowy projekt miast i gmin. Bilet ten będzie pilotażowo emitowany przez MZKZG w roku 2020, w cenie 150 zł [ulgowy ok 75 zł] (będzie to bilet łączony kolejowo-komunalny, gdzie udział kolei wynosi 134 zł). Bilet taki pozwoli pasażerom podróżować w granicach metropolii od Pruszcza Gdańskiego i Żukowa, przez Trójmiasto, Kosakowo, Rumię, Redę, Wejherowo tak pojazdami komunikacji miejskich, jak i SKM oraz Polregio. To rozwiązanie testowe zakłada dopłaty gmin w celu zapewnienia nowej ceny biletu (obecnie jest to 230 zł). Gminy wchodzące w skład MZKZG zobowiążą  się do współfinansowania zwiększonych kosztów funkcjonowania transportu kolejowego w obszarze metropolii, na zasadach wspólnie określonych z Województwem Pomorskim.

Propozycja ta jest ogromnym wyzwaniem finansowym dla gmin, szczególnie w czasie, gdy  na skutek działań niezależnych od samorządów, tak trudno dopiąć budżety. Samorządowcy uważają jednak, że wyzwanie rozwojowe, jakie stoi dziś przed gminami Pomorza, musi zostać podjęte, a w przyszłości wydatnie zaowocuje. To rozwiązanie obejmuje wszystkie samorządy zrzeszone w ramach Związku Metropolitalnego. 

Jednocześnie prezydenci Gdyni, Sopotu i Gdańska podkreślają, że wszystkie podejmowane działania w kierunku ujednolicenia transportu w ramach gmin OMGGS byłyby dużo łatwiejsze i tańsze, gdyby Parlament RP uchwalił ustawę metropolitalną dla Pomorza. Gminy zyskałyby dodatkowo około 200 mln złotych rocznie, głównie właśnie na wspólne rozwiązania komunikacyjne.

Print Friendly, PDF & Email