Aktywny senior – ruszył wojewódzki konkurs

Aktywny senior – ruszył wojewódzki konkurs
Fot. Adminstrator

Trwają zgłoszenia do konkursu „Aktywny senior/seniorka na warmii i mazurach”. Te przyjmowane są jeszcze do 15 listopada. Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków). Opisy powinny ujmować działania na rzecz swoich społeczności,
w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.

Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat może zgłosić się osobiście.

Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołaną przez marszałka województwa.Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: j.osipiak@federacjafosa.pl.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ.

Fot. i źródło: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email