Wielkopolska Izba Lekarska: Wyznacznikiem wizyty domowej winien być stan pacjenta, a nie jego wiek

Wielkopolska Izba Lekarska: Wyznacznikiem wizyty domowej winien być stan pacjenta, a nie jego wiek

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej WIL wyraziło sprzeciw wobec narzuconych administracyjnie nowych regulacji nakazujących lekarzom POZ udzielania pacjentom powyżej 60. roku życia skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych wizyty osobistej przed upływem 48 godzin.

Opracowano standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Opracowano standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, opracował cztery standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w kolejowym i drogowym transporcie zbiorowym.