Ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Fot. pixabay.com

Trwająca już od blisko dwóch lat pandemia to niełatwy czas dla osób starszych. To z myślą nich już w 2020 r. uruchomiony został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów z dedykowaną osobom starszym infolinią.

Pod numerem 22 505 11 11 seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na różnego rodzaju pomoc. To zarówno zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa, jak i pomoc cyfrowego wolontariusza w załatwieniu spraw urzędowych online. I nie tylko.

Pandemia trwa, dlatego wsparcie dla osób starszych w tym roku będzie kontynuowane, a nawet rozszerzone w ramach nowego programu – Korpusu Wsparcia Seniorów, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Ma on na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:
Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Zakłada on: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email