Opracowano standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Opracowano standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Fot. pixabay.com

PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”, opracował cztery standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w kolejowym i drogowym transporcie zbiorowym.

Projekt służy wprowadzaniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jego celem głównym jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego i działania szkoleniowe.

Prezentowane standardy mają uniwersalny charakter, co ma pozwolić na ich jednolite stosowanie zarówno w transporcie zbiorowym kolejowym, jak i drogowym (miejskim i międzymiastowym). Stanowią one gotowe narzędzia do wykorzystania przez przewoźników/operatorów i organizatorów transportu zbiorowego.

Opracowane standardy obsługi to: standard informowania i komunikowania się, standard pomocy w podróży, standardy badawcze, w tym badanie potrzeb pracowników transportu publicznego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz badanie potrzeb i satysfakcji podróżnych ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do transportu publicznego, standard szkoleniowy.

Każdy standard zawiera praktyczne wytyczne, dotyczące tego, w jaki sposób pracownicy transportu zbiorowego, mający bezpośredni kontakt z podróżnymi ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami powinni wykonywać swoje zadania adekwatnie do potrzeb takich podróżnych, ale również przy zachowaniu obowiązujących ich zasad bezpieczeństwa.

Wszelkie uwagi, sugestie i komentarze można przesyłać do 31 grudnia br. na adres: standardyptz@pfron.org.pl

Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Szczegółowe informacje na temat tego jak można zgłosić się na szkolenie

Print Friendly, PDF & Email