Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów

Zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów
Fot. Adminstrator

Wybierasz się do Warszawy? Skończyłeś 26 lat i posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu? Od 25 grudnia Warszawskim Transportem Publicznym będziesz mógł podróżować za darmo.

Wraz z 25 grudnia zostanie rozszerzony katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym.

Bez opłat będą podróżowały:

  • dzieci do 30 września w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej
  • osoby, które ukończyły 26 rok życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnych przejazdów jest orzeczenie właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez właściwy organ, dokumentująca stopień niepełnosprawności oraz zawierająca symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów WTP jest zgodne z uchwałą nr XXIII/666/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Źródło, zdjęcie: wtp.waw.pl
Print Friendly, PDF & Email