Warszawa: Nowy system transportu dla osób z niepełnosprawnościami

Warszawa: Nowy system transportu dla osób z niepełnosprawnościami
Fot. Pixabay

Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet, pozwalający pomóc większej liczbie osób – to najważniejsze zmiany w warszawskim systemie transportu dla mieszkańców z niepełnosprawnościami – wskazuje ratusz. Zmiany wejdą w życie po zakończeniu procedur przetargowych.

– Od blisko 30 lat na terenie Warszawy zapewniamy specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami. System przewozów konsekwentnie udoskonalamy – np. w lipcu 2020 roku wprowadziliśmy przewozy pojazdami osobowymi dla tych osób z niepełnosprawnością, które nie potrzebują transportu specjalistycznego – wskazuje Urząd Miasta.

W tym roku Warszawa chce wprowadzić kolejne modyfikacje dla mieszkańców. – Przede wszystkim wprowadzamy nową formułę: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów specjalistycznych; szczególnie atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać podróże, np. do dziennego ośrodka wsparcia, do pracy. Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku (czyli przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt) dla osób, które m.in. zadeklarują, że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jednej kurs opłata wyniesie 4,50 zł za jeden kurs. Taka kwota jest zbliżona do ceny biletu jednorazowego w komunikacji miejskiej – czytany na stronie internetowej Urzędu Miasta Warszawy.

W ramach systemu nadal będzie można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki kurs wyniesie 20 zł.

Wprowadzenie przejazdów abonamentowych nastąpi po wyłonieniu jednego operatora usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport specjalistyczny jak i osobowy. Stolica wdroży wówczas także specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur przetargowych.

– Z powodu odwołania złożonego do toczącego się postępowania przetargowego przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), musieliśmy opóźnić wprowadzenie systemu abonamentowego. Wprowadzenie pełnego systemu planujemy niezwłocznie po zakończeniu postępowania – tłumaczy zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna za obszar pomocy społecznej.

Nowa formuła opłaty to nie jedyna ważna zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. – Równie ważne jest zwiększenie budżetu na realizację tego zadania. Na wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie zaplanowaliśmy ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku szacujemy na ponad 62 tys. Na całą usługę przewozów dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy w tym roku 7 mln zł, tj. blisko dwa razy więcej niż zaplanowaliśmy w roku 2020 – wylicza warszawski ratusz.

Jak podkreśla miasto, proponowane przez m.st. Warszawa zmiany w organizacji transportu dla osób z niepełnosprawnościami zostały wypracowane wspólnie z Branżową Komisją Dialogu Społecznego (BKDS) jeszcze w 2019 roku. – To właśnie na podstawie uzgodnień ze stroną społeczną wprowadziliśmy korzystną formułę abonamentu oraz uruchomienie transportu niespecjalistycznego (osobowego) jako uzupełnienie usługi specjalistycznej – czytamy na stronie internetowej miasta.

– Te uzgodnienia były punktem wyjścia do przygotowania zmiany systemu transportu od 2021 roku. Z uwagi na postulaty strony społecznej, aby wprowadzić nową usługę przewozów stałych dla osób, które codziennie podróżują do pracy lub placówki wsparcia dziennego i wymagających specjalistycznego transportu, przygotowaliśmy postępowanie przetargowe. W ramach rozmów strony społecznej z przedstawicielami miasta ustalono również, że transport dla osób z niepełnosprawnościami nie będzie dla wszystkich osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), ale dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej – mówi Aldona Machnowska–Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Źródło: UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email