Priorytety Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Priorytety Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz na spotkaniu z przedstawicielami urzędów wojewódzkich przedstawił najważniejsze cele i działania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz prezentację podpisanego kilka dni temu przez minister Elżbietę Rafalską programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Planowana wysokość przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. to 647 mln zł. Fundusz ma stabilne finansowanie. W planie na 2019 r. znalazły się 3 główne obszary – „Mój dom”, „Opieka” i „Asystencja”. Jak mówił podczas prezentacji wiceszef MRPiPS, „Mój dom” to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Budynki bez barier”, czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier” – to dostosowanie mieszkań do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet programów obejmujących „Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, również specjalistycznych. – Jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Konieczne jest tworzenie miejsc czasowego pobytu, a także zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Dlatego ważne jest dofinansowanie – żeby biedniejsze gminy mogły zapewniać dostęp do takich placówek i usług – stwierdził wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Kolejnym rozwiązaniem ma być asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, co pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i „lepszej jakości życie”.

Źródło: MRPIPS