Ostrożnie z fajerwerkami

Ostrożnie z fajerwerkami
Na zdjęciu zużyte fajerwerki różnych rodzajów

Zgodnie z prawem fajerwerków można używać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Za niedostosowanie się do tego przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł. 

Przypominamy, że zakupu sztucznych ogni może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Nabywać należy produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadające odpowiedni atest i instrukcję obsługi napisaną w języku polskim. Trzeba ją uważnie przeczytać i bezwzględnie przestrzegać. Za sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim grozi kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywna.

Fajerwerki powinny odpalać tylko osoby dorosłe, zachowując przy tym należytą ostrożność (nie trzymać odpalonych petard w dłoniach). Można to robić jedynie na otwartej przestrzeni (nie wolno używać ich na balkonach i tarasach), w sposób niezagrażający ludziom, zwierzętom i mieniu.

Biuro Prezydenta Miasta Grudziądz

Print Friendly, PDF & Email