Olsztyn: Przez ruch po zdrowie - nabór ofert

Olsztyn: Przez ruch po zdrowie - nabór ofert
Fot. pixabay.com

Do 8 stycznia 2021 roku można elektronicznie składać oferty w konkursie dotyczącym upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia mogą być realizowane przez niemal cały następny rok.

Celem zadania jest tworzenie mieszkańcom Olsztyna niezbędnych warunków do uprawiania sportu. To przede wszystkim organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o ciągłym charakterze. Mają być skierowane do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Zajęcia mają zacząć się nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a kończyć nie później niż 15 grudnia 2021 roku. Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 10 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Na realizację zadania zatytułowanego „Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych” zaplanowano 171,3 tys. złotych.

szczegóły konkursu w BIP

Print Friendly, PDF & Email