Lublin otwarty na osoby z niepełnosprawnościami

Lublin otwarty na osoby z niepełnosprawnościami

Lublin w tym roku przeznaczy ponad 70 mln zł, by ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. To element strategii na rzecz tworzenia w Lublinie systemowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Priorytetem jest zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej w mieście. Nie dotyczy to tylko infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ale brana jest też pod uwagę infrastruktura kulturalna, sportowa i rekreacyjna, służąca wspieraniu aktywności zawodowej, kulturalnej i sportowej osób z niepełnosprawnościami. W działaniach społecznych kładziony jest nacisk na wspieranie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych poprzez realizację szerokiej gamy usług opiekuńczych, w tym usług pielęgniarskich, terapeutycznych i psychologicznych. Osoby z niepełnosprawnościami (w tym dzieci) mogą skorzystać z usług asystenckich, dostępnych 7 dni w tygodniu, także w formie „na telefon” – kontynuowanie tej usługi jest finansowane ze środków miasta.

Realizuje się też wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej. Są to takie działania jak: dofinansowania do sprzętu, do nauki na poziomie szkoły wyższej, likwidacji barier architektonicznych, programy celowe np. Aktywny Samorząd. Ponadto kierowcy mogą liczyć na bezpłatne koperty dla osób posiadających kartę parkingową i preferencyjny abonament 50 zł na rok dla kierowców posiadających kartę parkingową w Strefie Płatnego Parkowania. A dla tych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy nie przemieszczają się samochodami, są bezpłatne i ulgowe przejazdy komunikacją miejską. Miasto współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, wykazując wsparcie dla działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, udostępnia pomieszczenia i lokale na działalność na preferencyjnych warunkach, współpracuje przy projektach partnerskich w zakresie wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej. Istotnym zadaniem są też trwające obecnie inwestycje dotyczące infrastruktury wspierająco-terapeutycznej, tj. budowa mieszkań wspomaganych, specjalistycznego ośrodka wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzinnych domów pomocy oraz ośrodka dziennego dla osób z zaburzeniami pamięci i schorzeniami otępiennymi.
Działania te na pewno podniosą komfort życia osób z niepełnosprawnościami oraz zmniejszą ich wykluczenie w życiu społecznym i w przestrzeni publicznej.

Źródło: lublin.eu