Lublin: Trwa nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2024

Lublin: Trwa nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd 2024
Fot. Judita Tamošiūnaitė / Pexels

Miasto po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, a jego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających funkcjonowanie tej grupy mieszkanek i mieszkańców Lublina.

– Wsparcie realizowane w ramach programu jest naprawdę szerokie, są to m.in.: pomoc finansowa na kurs prawa jazdy, zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy zapewnienie opieki dziecku na czas pracy zawodowej. W tym roku pojawiły się pewne zmiany w zasadach rozpatrywania składanych wniosków. Jedną z nich jest zmniejszenie do 10% udziału własnego w ponoszonych przez wnioskodawców kosztach zakupów lub podejmowanej nauki. Nowością jest także rozszerzenie modułu drugiego, dzięki czemu o dofinansowanie do kosztów ponoszonych na studia wyższe będą mogły starać się także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – mówi Anna Augustyniak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W ramach programu wsparcie finansowe udzielane jest w dwóch modułach.

Pierwszy moduł zakłada pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym transportowych, w poruszaniu się, a także barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, m.in. w dostępie do sprzętu elektronicznego i niezbędnego oprogramowania. W ramach tego modułu przewidziano także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Moduł drugi programu to wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Mieszkanki i mieszkańcy z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie papierowej w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92 lub w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Wsparcia, przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokumenty składane elektronicznie są dodatkowo premiowane, jednak jest to wsparcie jednorazowe i nie dotyczy osób, które otrzymały premię w poprzednich edycjach programu. W przypadku modułu I to dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku, natomiast w module II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł.

Terminy naboru wniosków w 2024 r:

  • moduł I – do 31 sierpnia;
  • moduł II:
    • dla roku akademickiego 2023/2024 – do 31 marca;
    • dla roku akademickiego 2024/2025 – do 10 października.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

Formularze wniosków dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

UM Lublin
Print Friendly, PDF & Email