Grudziądz: Jak pomóc osobom bezdomnym?

Grudziądz: Jak pomóc osobom bezdomnym?
Fot. pixabay.com

W Grudziądzu prowadzona jest „Akcja zima”, której głównym celem jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży.

W tym zakresie współpracują: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, Komenda Miejska Policji, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Regionalny Szpital Specjalistyczny, Grudziądzkie Centrum Caritas i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny.

Pracownicy socjalni MOPR wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą systematycznie wizytowali ewentualne miejsca koczowania bezdomnych na terenie Grudziądza. Osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na pomoc ze strony pracowników socjalnych, psychologa oraz radcy prawnego. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, by informowali odpowiednie służby o osobach bezdomnych koczującymi np. w altankach, na ulicach, w piwnicach, na dworcach, w węzłach ciepłowniczych lub innych miejscach. Zgłoszenia przyjmują:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Interwencji Kryzysowej i Usług Opiekuńczych, ul. Waryńskiego 36 – Zespół ds. usług opiekuńczych i pomocy bezdomnym – tel. 56 69 68 785 w dni robocze w godz. 7.30-15.30,

– Komenda Miejska Policji, ul. Chełmińska 111 – tel. 112 lub 56 45 13 222 – całodobowo,

– Straż Miejska, ul. Piłsudskiego 51 – tel. 986: poniedziałek-czwartek w godz. 6.00-22.00, piątek-niedziela – całodobowo.

Pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym wsparcia udzielają:

– Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn z Noclegownią i Ogrzewalnią, ul. Parkowa 22/24 – zapewnia mężczyznom schronienie, odzież, posiłek i kąpiel, tel. 56 64 33 064 – w dni robocze w godz. 7.00-15.00 lub 56 64 10 410 – całodobowo,

– Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu, ul. Waryńskiego 36 – zapewnia kobietom schronienie, odzież, posiłek i kąpiel, tel. 56 46 401 90 – w dni robocze w godz. 7.00-15.00 lub 56 46 311 83 – całodobowo,

– Grudziądzkie Centrum Caritas, ul. Klasztorna 6 – wydaje gorące posiłki na podstawie decyzji MOPR w dni robocze w godz. 12.00-14.00 w jadłodajni przy al. 23 Stycznia 16, tel. 56 64 294 44.

Informacji dotyczących pomocy osobom bezdomnym udziela całodobowo, pod bezpłatnym nr tel. 987, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

UM Grudziądz

Print Friendly, PDF & Email