Gdynia: Miasto z certyfikatem dostępności

Gdynia: Miasto z certyfikatem dostępności

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni przyjął wczoraj z rąk Katarzyny Heby i Kamili Skalskiej z Fundacji im. Helen Keller certyfikat potwierdzający realizację założeń Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w mieście. Eksperci politykę społeczną Gdyni w tym zakresie oceniają bardzo wysoko.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami normuje standardy dotyczące praw niepełnosprawnych. Jej wdrażanie monitoruje specjalnie do tego powołany zespół. Gdynia przystąpiła do projektu i poddała się dobrowolnie sprawdzaniu, w jakich praktycznych aspektach zostały wdrożone tu zapisy konwencji. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem, że założone w dokumencie cele są realizowane.

– Certyfikat potwierdza słuszność podjętych przez nas działań. Bardzo się cieszę, że w taki sposób możemy podsumować naszą wieloletnią pracę – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Miasto Gdynia jako jedno z niewielu miast dba o to, aby nowe budynki projektowano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, dzięki uchwalonym Standardom oraz pracy eksperta ds. dostępności – mówi Katarzyna Heba z Fundacji im. Helen Keller.

Zespół Monitoringowy chwali też konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.

– Miasto, co także jest stawiane za przykład innym jednostkom monitorowanym, prowadziło  również kampanię skierowaną do środowiska szkolnego w postaci konkursu „Jak żyć w przyjaźni” – dodaje Katarzyna Heba. – Gdynia jest liderem dostępności również w obszarze turystyki. Opracowane trasy turystyczne i miejskie „Gdynia dla każdego” posiadają opisy zgodne z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, po przeczytaniu których każdy może zdecydować o tym na ile trasa jest dla niego lub dla niej dostępna.

Monitoring prowadzony był zgodnie ze ściśle określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wytycznymi. Gdynia oceniona została bardzo wysoko, otrzymała także rekomendacje do dalszych działań. Część z nich została już zrealizowana. M.in. gdyńscy urzędnicy wzięli udział w szkoleniu języka migowego, w budynkach instytucji publicznych sukcesywnie wprowadzane jest oznaczenie stopnia biegu schodów ułatwiające pokonywanie ich osobom ze schorzeniami narządu wzroku, dla Muzeum Miasta Gdyni opracowany już został nowy, przyjazny dla osób z niepełnosprawnością projekt wejścia, niebawem przeprogramowana zostanie widna w instytucji, tak by była łatwiejsza w obsłudze dla niedowidzących i niewidomych.

Certyfikat nie jest pierwszym potwierdzeniem, że gdyńskie działania na rzecz dostępności i osób z niepełnosprawnością przynoszą wymierne efekty. W 2015 roku prezydent Wojciech Szczurek otrzymał tytuł „Ambasadora Konwencji”.

– Przyjmowane i realizowane w Gdyni dokumenty strategiczne często wyprzedzały założenia ratyfikowanej w Polsce w 2012 roku „Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością” – mówi Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością  – Gdynia jeszcze przed ratyfikacją Konwencji realizowała politykę społeczną zgodną z jej zapisami poprzez m.in. uchwalenie przez Radę Miasta Gdynia takich dokumentów jak: Deklaracja Barcelońska czy Agenda 22.

Monitoring jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: gdynia.pl
Fot. Kamil Złoch