Gdańsk: Niepełnosprawnym uczniom pomoże doradca kariery

Gdańsk: Niepełnosprawnym uczniom pomoże doradca kariery

Jak odnaleźć się na rynku pracy? Jak być aktywnym zawodowo pomimo ograniczeń zdrowotnych? Czy pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne? Z młodzieżą dotkniętą różnego typu niepełnosprawnościami spotka się jutro, 3 marca o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 (ul. Meissnera 9) ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych i doradca kariery Agata Spała.

Z niepełnosprawną młodzieżą uczącą się w liceach ogólnokształcących w Gdańsku oraz uczestnikami kursu kwalifikacyjnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 w Gdańsku spotka się Agata Spała. Spotkanie to będzie miało charakter motywujący młodych ludzi do kontynuowania edukacji i podejmowania aktywności zawodowej mimo licznych ograniczeń zdrowotnych. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty, PFRONu oraz Państwowego Urzędu Pracy.

Agata Spała jest trenerką, doradcą kariery i konsultantką ds. niepełnosprawności.

W Gdańsku uczniowie z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ofert trzech szkół zawodowych. Szkoły te posiadają dostosowaną infrastrukturę, mają podjazdy,  windy oraz łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą korzystać z oferty Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Natomiast uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi mogą korzystać z oferty edukacyjnej przygotowanej przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.

– Kształcenie zawodowe i zdobycie zawodu po szkole gimnazjalnej skraca o 4 lata czas uzyskania kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie stwarza możliwości szybszego i realnego wejścia na rynek pracy uczniom z niepełnosprawnością. Nasza szkoła jest jedyną szkołą kształcenia zawodowego w woj. pomorskim która odpowiada na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zapewnia równe szanse na rynku pracy, zarówno uczniom zdrowym, jak i tym którzy borykają się trudnościami zdrowotnymi – mówi Dariusz Różycki Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.

W CKZiU nr 1 uczniowie mogą kształcić się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów. Są to profesje, które mogą być wykonywane przez osoby z  niepełnosprawnościami szczególnie ruchowymi. Obecnie uczniowie kształcą się w dwóch klasach integracyjnych.

– Chcemy aby uczniowie brali udział w życiu szkoły i mieli poczucie bycia częścią zespołu. Mamy szczególny program wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach, objęci są oni wsparciem specjalisty terapii neuro–odruchowej, coachingu oraz doradcy zawodowego – mówi dyrektor Różycki.

W roku szkolnym 2017/2018 CKZiU Nr 1 oferuje w dwóch klasach pierwszych 40 miejsc dla absolwentów gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów.

  Olimpia Schneider  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15392 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.