Gdańsk: Jak efektywnie wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?

Gdańsk: Jak efektywnie wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi?

Terapia i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, znajdujących się w kryzysie czy w trudnej sytuacji życiowej – to cele konferencji naukowej „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”. Spotkanie organizuje Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Uczestnikami konferencji będą m.in. specjaliści, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ich bliskimi i rodzinami. Prelegenci, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w spotkaniu to międzynarodowi eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego i pomocy społecznej. Do udziału w konferencji zaproszone zostały też osoby, które interesują się pracą środowiskową i terapeutyczną i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Program spotkania obejmuje m.in. zagadnienia związane z terapią i wsparciem osób znajdujących się w kryzysie oraz w trudnej sytuacji życiowej. Przybliżony ma być także model pracy psychoterapeutycznej w ujęciu psychoanalitycznym oraz model pracy środowiskowej.

Gdański model usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

– W mieście realizowany jest pilotażowo „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To wspólne dzieło i wspólna myśl pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego oraz ekspertów z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psychicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym. Powstał przy wielkim, merytorycznym wsparciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które znakomicie wspierają działania samorządowe na rzecz osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt znalazł się w gronie najlepszych praktyk w Polsce, których celem jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na najwyższym poziomie – dodaje.

Konferencja wpisuje się w obchody 10–lecia działalności Fundacji „Fosa”, która konsekwentnie buduje w mieście sieć wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w programie przewidziano także część jubileuszową). Fundacja prowadzi na zlecenie miasta trzy mieszkania wspomagane, dwa kluby samopomocy, klub integracji społecznej, środowiskowy dom samopomocy, dwa punkty informacyjno–konsultacyjne, poradnie rodzinne oraz inne formy służące społecznie i zawodowo mieszkańcom Gdańska.

Konferencji, która odbędzie się w poniedziałek, 22 października w godzinach od 9.30 do 15 w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych podopiecznych Fundacji.

  Sylwia Ressel/gdańsk.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18966