Ciepło w Elblągu: co kształtuje ceny?

Ciepło w Elblągu: co kształtuje ceny?

Rozpoczynają się prace w komisjach Rady Miasta Elbląga, których celem jest wybór docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Prezentujemy materiał nadesłany przez Urząd Miasta w Elblągu dotyczący cen ciepła i ich kształtowania.

Podejmując decyzje o wyborze między modelem proponowanym przez Energę, radni rozpatrywać będą aspekty środowiskowe, techniczne i ekonomiczne – z ceną ciepła, gwarantującą bezpieczeństwo dostaw i jakość obsługi. Obecnie średnia uzyskana cena netto za gigadżul ciepła w EPEC znajduje się w połowie stawki wśród 50 firm ciepłowniczych badanych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie IGCP.

Ceny ciepła w Polsce zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to proces administracyjny, w którym przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przesyłem energii (w tym energii cieplnej), samodzielnie ustalają taryfy i wnoszą o ich zatwierdzenie w URE. Prezes URE zatwierdza taryfę lub odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami i przepisami Prawa energetycznego.

Taryfa jest zbiorczym dokumentem, który zawiera ceny ciepła, stawki opłat za usługi przesyłowe i warunki ich stosowania. Istotnym elementem, który powinien zawierać wniosek taryfowy jest zawarcie w nim tak zwanych kosztów uzasadnionych.

Co składa się na ceny ciepła?

– Koszty uzasadnione to między innymi suma kosztów wytworzenia energii, jej przesyłu, konserwacji i modernizacji urządzeń, a także koszty pracownicze inne, niezbędne do prowadzenia działalności – tłumaczy Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Przedsiębiorstwo energetyczne może więc uwzględniać koszty modernizacji i rozwoju (inwestycji) w taryfie, a co za tym idzie – w cenach ciepła. Wybór modelu zaopatrzenia w ciepło to nie tylko zastosowane technologie i ich wpływ na środowisko. To przede wszystkim decyzja o poważnych i długoterminowych konsekwencjach ekonomicznych dla mieszkańców.

Aż 60 procent przychodów EPEC, czyli ok. 60 mln zł rocznie przekazywanych jest do Energi Kogeneracja za wytworzone i wprowadzone do sieci ciepło. To ma istotny wpływ na rachunki dla mieszkańców.

O ile w należącej do EPEC ciepłowni przy ul. Dojazdowej średnia cena wytworzenia ciepła to około 37,7 zł za gigadżul, to w Energa Kogeneracja cena ciepła wynosiła około 42,8 zł za 1 gigadżul ciepła zużytego przez elblążan. Obecnie Energa Kogeneracja dostarcza ponad 80 proc. ciepła do elbląskich domów i firm, stąd niższa cena wytworzenia ciepła w Ciepłowni EPEC powoduje, iż średni koszt dostawy ciepła jest niższy i wynosi 41,9 zł za gigadżul.

Ile płacimy za ciepło w Elblągu

Opłaty za ciepło zależne są od zużycia przez gospodarstwa domowe. To z kolei – od pogody, jakości termomodernizacji budynku i wielu innych czynników. Trzyosobowa rodzina zajmująca mieszkanie o powierzchni 40-50 mkw w elbląskiej spółdzielni mieszkaniowej płaci za ciepło między 170 a 250 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę średnią cenę netto ciepła – jego wytworzenia wraz z przesyłem, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej znajduje się obecnie w połowie stawki wśród blisko 50 przedsiębiorstw dystrybuujących ciepło badanych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie IGCP.

Ciepło z węgla coraz droższe

Publikowany w 2019 roku wspólny raport Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych zwraca uwagę na stale rosnące ceny prądu i węgla jako czynniki wzrostu cen ciepła. Węgiel, na którym w 74 proc opiera się polskie ciepłownictwo jest coraz droższy, do tego dochodzą coraz wyższe koszty emisji CO2.

– Ciepło z węgla robi się coraz droższe i wymaga nakładów inwestycyjnych ze względu na wyśrubowane normy środowiskowe dla źródeł wykorzystujących to paliwo – mówi Andrzej Kuliński. – Tu jednak także można mieć zróżnicowane ceny. Przykładowo, w zmodernizowanej przez EPEC ciepłowni przy ul. Dojazdowej produkcja ciepła jest tańsza niż w Energi Kogeneracja, mimo że tam produkuje się jeszcze energię elektryczną. W tym kontekście widać, jak ważna jest dokładna analiza ekonomiczna dostępnych miastu scenariuszy.

O firmie:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości blisko 200 km, zasilającą łącznie 2024 węzłów cieplnych. Ponad połowa sieci jest preizolowana. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także liczniki zdalnego odczytu.

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozawala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.