Caritas wesprze rodzinę i pieczę zastępczą

Caritas wesprze rodzinę i pieczę zastępczą

Caritas Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty zajmie się „Prowadzeniem Centrum Wspierania Rodzin (CWR)”.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w projekcie partnerskim pn. „Rodzina w Centrum 2” i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ten cel, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przyznano z budżetu miasta dotację w wysokości 135 050 zł.

Biuro Prezydenta