Nowe możliwości w bydgoskim ośrodku „Braille’a”

Nowe możliwości w bydgoskim ośrodku „Braille’a”
Fot. Adminstrator

Trwa wyposażanie zmodernizowanych pracowni dydaktycznych w bydgoskim ośrodku „Braille’a”. Do rozbudowy i modernizacji przygotowują się także inne marszałkowskie placówki edukacyjne.

– Budujemy pracownie do nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnościami, przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, stawiamy też na rozwój infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji osób dorosłych. To potrzebne i oczekiwane projekty inwestycyjne, które pomogą naszym placówkom dostosować zaplecze edukacyjne do najnowocześniejszych standardów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego działa trzynaście placówek edukacyjnych. Wśród nich są kujawsko–pomorskie centra edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, szkoły medyczno–społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze i zespoły szkół specjalnych w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku.

Trwa modernizacja „Braille’a”

W Kujawsko–Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy dobiegł końca remont 12 pracowni i budowa 2 nowych warsztatów do nauki zawodu. Nowa infrastruktura będzie służyła kształceniu fachowców w zawodach: kelner, florysta, mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Wartość projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to 3 miliony złotych Trwa wyposażanie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt. Pierwsze warsztaty będą gotowe do użytku do końca listopada.

Kolejna przygotowywana inwestycja w Ośrodku im. Louisa Braille’a to projekt polegający na adaptacji budynku przekazanego przez władze Bydgoszczy na potrzeby przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 21 nowych miejsc przedszkolnych. Projekt jest na etapie przygotowywania dokumentacji. To zadanie, które ma szansę otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedszkole, warsztaty zawodowe i basen w „Korczaku”

W Kujawsko–Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu zaplanowano modernizację pomieszczeń na potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu, budowę basenu rehabilitacyjnego, boiska wielofunkcyjnego, modernizację budynku internatu oraz poszerzenie sali gimnastycznej. To zadanie również będziemy wspierać środkami z RPO – wartość projektu to 20 milionów złotych.

W ramach innego projektu przy „Korczaku” powstanie także specjalistyczne przedszkole dla dzieci. Placówka przyjmie 26 maluchów w wieku 3–7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów złotych, znaczną część tej kwoty pokryjemy środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. To projekt zintegrowany – po realizacji części inwestycyjnej, środki z RPO trafią także na prowadzenie placówki oraz organizację dodatkowych zajęć. Trwa procedura wyboru wykonawcy inwestycji

Ośrodek im. gen. Maczka z nowymi warsztatami

W Kujawsko–Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy powstanie w pełni wyposażony budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Chodzi o stworzenie nowoczesnych warunków do kształcenia w takich zawodach jak monter elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer oraz technik ogrodnik.

To inwestycja, która także otrzymała wsparcie z RPO – wartość projektu to 8,2 miliona złotych. Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Print Friendly, PDF & Email