Stalowe Anioły czekają na nowych właścicieli

Stalowe Anioły czekają na nowych właścicieli
Fot. Adminstrator

Do 30 września można składać wnioski w ramach XIII edycji nagród Stalowy Anioł, przyznawanych przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej.

Laureatami mogą zostać osoby lub zespoły będące animatorami zmian, prezentujące twórcze podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz promowanie odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć i nagradzanie osób i zespołów rzetelnie i ofiarnie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych, wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji społecznej oraz zaangażowanie w pracę na rzecz innych i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz laureaci Stalowego Anioła.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2019 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 lub przesłać pocztą na adres urzędu (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń). Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy; telefon (056) 652 18 14, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

Więcej informacji, regulamin i wniosek do pobrania TUTAJ

W ubiegłym roku wśród wyróżnionych statuetką Stalowego Anioła znaleźli się Katarzyna Kłodzińska, opiekunka szkolnego koła wolontariuszy „Z potrzeby serca” we Włocławku, Izabella Szolginia, dyrektor schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, Beata Zielińska, prezes fundacji Inkubator Społeczny w Bydgoszczy, Maria Surma, nauczycielka z Grudziądza, organizatorka akcji „Mój brat PIT”, Beata Głowacka, prezes Spółdzielni Socjalnej Koronowianka w Koronowie (powiat bydgoski), Magdalena Potulska, liderka społeczna z Jeżewa (powiat świecki) i Arkadiusz Jąkalski, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Mix w Sadłogu (powiat radziejowski). Nagrodzone zespoły to opiekunowie grupy wolontariackiej Dawcy Nadziei w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy, członkowie stowarzyszenia Wspólnota Duchowa Iskierki w Bydgoszczy, organizatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu Bajked przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim (powiat włocławski) oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych (powiat nakielski).

Departament Spraw Społecznych i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Print Friendly, PDF & Email