Kujawsko-pomorskie: Bransoletki życia dla 3 tysięcy seniorów

Kujawsko-pomorskie:  Bransoletki życia dla 3 tysięcy seniorów
fot. Mikołaj Kuras

Ruszył przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej duży program teleopieki domowej, którym województwo kujawsko-pomorskie obejmuje obecnie 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych.

– Zainteresowanie bransoletkami życia na etapie pilotażu było ogromne, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego systemu tego rodzaju wsparcia, opartego o własne, działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę w postaci możliwości rozszerzania oferty– podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki

Opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej, na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia) oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się ich 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). 79 partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum), w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni.

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowane zostało dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będzie pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email