Starszym państwu nie tylko od święta

Starszym państwu nie tylko od święta
Fot. pixabay.com

Babcie i dziadkowie – osoby niezbędne w naszym życiu, niezależnie od tego, czy mamy lat 6 czy zbliżamy się do sześćdziesiątki i spotykamy ich wyłącznie we wspomnieniach. Dziś coraz częściej łamią stereotypy związane z wiekiem – pracują, są wolontariuszami, chodzą na warsztaty teatralne i kursy językowe, używają komputera, wstępują w związki małżeńskie. Marszałkowska polityka senioralna uwzględnia różnorodne potrzeby tej grupy wiekowej.

Osoby w wieku 65 plus stanowią ok. 20 proc. w Kujawsko-Pomorskiem. Ze statystyk wynika, że dzisiejsze 65-latki mają przed sobą średnio 20 lat życia. Blisko 300 mieszkanek i mieszkańców Kujaw i Pomorza ma 100 i więcej lat.

Trzeci wiek bez stereotypów

Nie jest prawdą, że starsi państwo z nudów zabijają czas chodząc po lekarzach. Dotyczy ich jedynie 30 proc. porad lekarskich we wszystkich przychodniach. Zawodowo pracuje co piąty mężczyzna w wieku 60 i więcej lat i ponad 6 procent jego rówieśniczek. 2,5 tysiąca seniorów działa w amatorskim ruchu artystycznym, ponad 600 osób rocznie bierze udział w warsztatach i kursach organizowanych przez instytucje kultury. Ponad 300 mężczyzn i blisko 200 kobiet w wieku 60 plus zawarło w 2017 roku (to ostatnie dostępne nam dane) związek małżeński. Nikt nie policzył uczestników uniwersytetów trzeciego wieku, ale tłumy na zajęciach i brak miejsc dla chętnych na wielu kursach mówią same za siebie.

Badacze podkreślają, że granice starszego wieku są umowne, a ponieważ żyjemy coraz dłużej, zmieniają się i nadal będą zmieniać. – Potrzeby seniorów są różne, tak jak różni są sami seniorzy. Uwzględniają to nasze propozycje dla tej grupy wiekowej – te istniejące i te, które przygotowujemy. Dążymy do stworzenia wielopoziomowego spójnego systemu wsparcia, obejmującego wszystkich, którzy tego wymagają, w takiej formule i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Polityka senioralna samorządu województwa

Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedykowany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku realizowaliśmy wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej.

Najbardziej spektakularnym, budzącym duże zainteresowanie elementem marszałkowskiego programu pilotażowego jest teleopieka domowa, oparta na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. Pierwszym etapem programu objęliśmy 55 starszych osób w całym regionie. W ciągu najbliższych tygodni grupa ta powiększy się o kolejne 155 osób, wyłonionych w wyniku naboru przeprowadzonego jesienią przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przygotowujemy, w partnerstwie z gminami, duży program teleopiekuńczy, którym obejmiemy praktycznie wszystkich potrzebujących. System ten będzie działał w oparciu o nasze własne regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną.

Oprócz bransoletek w ramach pilotażu funkcjonują m. in. system dziennej opieki domowej i wolontariat opiekuńczy, a także informacja senioralna z portalem informacyjnym www.inforenior.rops.torun.pl.

Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły powstanie nowych form i miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi. Z 40 domów dziennego pobytu w całym regionie korzysta blisko 2 tysiące osób. Kluby seniora w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu dysponują łącznie 275 miejscami. 700 starszych pań i panów korzysta z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstają przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Kujawsko-pomorskie środowiskowe centrum opieki psychogeriatrycznej w otępieniach obejmuje wsparciem 200 chorych i 300 ich opiekunów w Bydgoszczy i powiecie sępoleńskim

Osobny rozdział to pobyty dzienne w tradycyjnych gospodarstwach rolnych połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb podopiecznych, zajęciami. Za tę propozycję odpowiada Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Nowa edycja programu, pod nazwą „Opieka w zagrodzie”, rusza 15 lutego (początek pierwszego turnusu) i potrwa do końca sierpnia 2020. Z oferty 15 gospodarstw może korzystać jednocześnie 75 osób. Rekrutacja na pierwszy turnus kończy się 1 lutego. (Informacji udziela KPODR. Więcej TUTAJ )

Mamy też adresowaną do seniorów ofertę profilaktyczną. Z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skorzystało w ubiegłym roku ponad tysiąc osób 65 plus leczących się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej. Programem zapobiegania upadkom – upadki to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób starszych i potencjalne zagrożenie życia – objęliśmy w minionych 12 miesiącach ponad 700 osób.

Samorząd województwa finansuje też budowane i realizowane z myślą o osobach starszych projekty organizacji trzeciego sektora. Na realizację 20 projektów w dziedzinie opieki nad osobami przewlekle chorymi przekazaliśmy ngo-som ćwierć miliona złotych, a na organizację ponad 20 imprez rekreacyjnych, zlotów i zajęć edukacyjnych blisko 100 tysięcy złotych.

Print Friendly, PDF & Email