ZUS: Wniosek 800+ wysłany w kwietniu gwarantuje ciągłość wypłat

ZUS: Wniosek 800+ wysłany w kwietniu gwarantuje ciągłość wypłat
Fot. pixabay.com

Nowy okres wypłaty 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Wniosek ma formę wyłącznie elektroniczną – można go złożyć przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

– Wnioski na nowy kres rozliczeniowy przyjmujemy od 1 lutego 2024 r. Dolnoślązacy do 28 marca złożyli blisko 200 tys. wniosków, w całym kraju niemal 2,7 mln. Wypłata 800+ ruszy 1 czerwca – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego. – Zachęcam, żeby nie zwlekać z wysłaniem wniosku. Im później trafi do ZUS, tym dłużej będzie trzeba czekać, zanim pieniądze zaczną płynąć na konto – dodaje Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, rodzice i opiekunowie, którzy do 30 kwietnia złożą prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają przelew do 30 czerwca. Jeśli złożą wniosek w maju lub czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca odpowiednio do 31 lipca lub 31 sierpnia. Natomiast, gdy złożą wniosek po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca.

Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Świadczenie wychowawcze 800 + przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej – 400 zł.

– Jeśli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia, elektroniczny wniosek powinni złożyć do końca kwietnia – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Rodzice wniosek mogą również przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Print Friendly, PDF & Email