ZUS: Ważne informacje dla płatników składek

ZUS: Ważne informacje dla płatników składek
Fot. Rafał Sułek

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił indywidulane zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2024/2025. Otrzymali je płatnicy składek, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022 i 2023.

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przedsiębiorąca może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Jest ono dostępne zakładce (Płatnik), gdzie w menu bocznym trzeba wybrać (Dokumenty i wiadomości), a później (Skrzynka odbiorcza), a następnie w udostępnionym oknie (Lista dokumentów odebranych) z której trzeba wybrać (Pismo z ZUS). Informacja to załącznik zatytułowany: „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Płatnicy, którzy nie złożyli formularza ZUS IWA, czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, za trzy kolejne ostanie lata, nawet jeśli przekazali ją za 2023 rok, muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie ich obowiązywała od 1 kwietnia 2024 r. Pomoże w tym przygotowany przez ZUS poradnik, który można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Krzysztof Cieszyński
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email