Warmińsko-mazurskie: Po 300 plus do ZUS

Warmińsko-mazurskie: Po 300 plus do ZUS
Fot. pixabay.com

Od tego roku obsługą i wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną – do 30 listopada 2021. Świadczenie 300 plus wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy nie posiadają konta w banku, będą musieli je założyć.

Artykuł w wersji audio. Czyta: Katarzyna Krupicka

300 zł na wyprawkę szkolną dziecka przysługuje raz do roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole – do ukończenia przez nie 24-tego roku życia.

– W tym roku wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” można składać tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Ze wszystkich kanałów może skorzystać jedynie rodzic. Natomiast osoba sprawująca piecze nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba ucząca się – usamodzielniona czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej, wniosek o 300 plus może złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie 300 plus (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS.

– Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie 300 plus, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS, którzy pomogą założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wypełnić online wniosek o świadczenie. Wystarczy udać się do najbliższej placówki ZUS lub skorzystać z ich pomocy podczas specjalnych dyżurów, które odbywają się w regionie. Terminy tych dyżurów można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce „Dobry Start” – dodaje rzeczniczka.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300 plus, powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością. Konieczna jest również znajomość numeru PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły do której dziecko uczęszcza.

Świadczenie z programu „Dobry Start” wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy. Rodzice, którzy korzystają z kart przedpłaconych wydanych np. przez MOPS-y, GOPS-y nie mogą wskazywać rachunku z karty. Muszą podać osobiste konto w banku. W sumie ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 725 mln zł.

Najbliższe dyżury pracowników ZUS w województwie warmińsko – mazurskim:

L.p. Nazwa Adres Termin dyżuru Godziny dyżuru
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zalewo, ul. Traugutta 4 17.08.2021 r. 10:00-12:00
2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pasłęk, ul. Cicha 9 18.08.2021 r. 10:00-12:00
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kurzętnik, ul. Dworcowa 8 20.08.2021r. od godz. 10:00
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Barciany, ul. Wojska Polskiego 7 17.08.2021 r. 09:00-15:00
5 Miejska Biblioteka Publiczna, , Pasym, ul. Dworcowa 8 17.08.2021 r. 11:00-14:00
6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, godz. 9:30-12:00 Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2 18.08.2021 r. 9:30-12:00
7 Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 19.08.2021 r. 9:00- 12:00
8 Centrum Usług Społecznych, Górowo Iławeckie, ul. Tadeusz Kościuszki 17 19.08.2021 r. 09:30-12:30
9 Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52 20.08.2021 r. 9:00-12:00
Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Print Friendly, PDF & Email