Taksówką do lekarza lub Klubu Seniora

Taksówką do lekarza lub Klubu Seniora
Fot. pixabay.com

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do skorzystania z usługi społecznej pn. „ECUS Taxi”. Usługa obejmuje przewóz osób np. do szpitala, przychodni, centrum rehabilitacji czy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora.

Z usługi ECUS Taxi mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • są osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
  • są dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (przejazd wraz z opiekunem)
  • mają ukończony 75 rok życia

Potrzebę skorzystania z usługi ECUS Taxi można zgłosić:

  • wypełniając formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
  • bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
  • telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu 55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.ecus.pl w kafelku „Usługi społeczne”.

Print Friendly, PDF & Email