ECUS Taxi - przewozy dla potrzebujących mieszkańców

ECUS Taxi - przewozy dla potrzebujących mieszkańców
Fot. pixabay.com

W ramach projektu: „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” od połowy stycznia 2022 roku działalność rozpocznie „ECUS Taxi” – kompleksowa usługa transportu osobowego dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg, rozumianej jako usługa przewozu osób taksówką z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności obejmującą pomoc w dotarciu z mieszkania lub innego wskazanego miejsca do pojazdu, przejazd na wskazanej przez odbiorcę usługi trasie i pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego. Miasto szuka realizatora zadania.

Usługa jest skierowana do mieszkańców Gminy Miasto Elbląg – osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób, które ukończyły 75 rok życia.

Jak wynika z zapytania ofertowego udostępnionego w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta w Elblągu, planuje się realizację do 120 przejazdów w ciągu jednego miesiąca, łącznie do 1.440 przejazdów w okresie obowiązywania umowy.

Wykonawca realizował będzie usługę „ECUS Taxi” na trzech rodzajach tras przejazdowych:

1) trasa zdrowotna (np. do centrum rehabilitacji, szpitala),

2) trasa „ku aktywności” (np. do Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku),

3) trasa zakupowa (np. do sklepu w celu zaopatrzenia w produkty pierwszej potrzeby, apteki).

Przejazdy (w granicach administracyjnych miasta Elbląga) winny odbywać się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 19:00, przy czym realizacja ostatniego zaplanowanego kursu winna rozpocząć się nie później niż o godzinie 18:30. Realizacja usługi przewozowej odbywać się będzie na podstawie Karty zlecenia usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do telefonicznego przypomnienia odbiorcy usługi terminu i godziny przejazdu, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem przejazdu. Jeden odbiorca usługi będzie mógł skorzystać z maksymalnie 6 przejazdów w miesiącu.

W ramach usługi nie będą jednak realizowane przewozy medyczne oraz tzw. przewozów specjalistycznych np. osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich i przewozu osób leżących.

Projekt realizowany będzie do końca 2022 roku.

Więcej szczegółów oferty TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email