Apel o wsparcie dla Ukrainy i krajów przyjmujących uchodźców. Spotkanie Marszałek Sejmu z Wiceprzewodniczącą PE

Apel o wsparcie dla Ukrainy i krajów przyjmujących uchodźców. Spotkanie Marszałek Sejmu z Wiceprzewodniczącą PE

We wtorek (26 kwietnia) u marszałek Sejmu Elżbiety Witek wizytę złożyła wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Dita Charanzová. Podczas spotkania wybrzmiał wspólny apel o pilną pomoc humanitarną i militarną dla Ukrainy.