Marszałek Sejmu powołała nowego członka Rady Ochrony Pracy

Marszałek Sejmu powołała nowego członka Rady Ochrony Pracy
Fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu

Postanowieniem z 17 stycznia marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Michała Lewandowskiego na stanowisko członka Rady Ochrony Pracy. Akt powołania wręczyła Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.

Działająca od 1990 r. przy Sejmie RP Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy. Do najważniejszych zadań ROP należą: ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy; wyrażanie stanowiska na temat programów działalności PIP oraz wniosków wynikających z tych ocen; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy; inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii; występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy.

Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa cztery lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Kancelaria Sejmu
Print Friendly, PDF & Email