Spotkania radnych z mieszkańcami

Spotkania radnych z mieszkańcami
Fot. Mateusz Misztal

Od 1 marca 2022 roku zostają przywrócone spotkania radnych Rady Miejskiej w Elblągu z mieszkańcami miasta. Będą się odbywały w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, tj.: zakryciu ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób.

Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa spotkania z radnymi będą umawiane wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Rady Miejskiej pod numerem telefonu 55 239 33 03 lub 55 239 33 08 lub pod adresem e-mail brm@umelblag.pl bądź po indywidualnym kontakcie z radnym.

Dane do kontaktu z poszczególnymi radnymi Rady Miejskiej w Elblągu dostępne są na stronie TUTAJ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email