Sopot: Pomoc sąsiedzka czy wolontariat sąsiedzki? Włącz się i pomagaj sopocianom w potrzebie

Sopot: Pomoc sąsiedzka czy wolontariat sąsiedzki? Włącz się i pomagaj sopocianom w potrzebie
Fot. nadesłane

Każdy z nas w czasie pandemii w mniejszym  lub większym stopniu doświadczył różnych przeciwności wynikających z izolacji społecznej. Dla wielu okazało się, że nawet tak trudne doświadczenie może zaowocować dobrem.

Do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od połowy marca 2020 r. zgłosiło się ponad 40 wolontariuszy. Wspierali oni w ramach inicjatywy „pomoc sąsiedzka” sopocian w szczególnie trudnej sytuacji, głównie samotnych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.

Ponad 90 sopocian skorzystało z możliwości zrobienia i dostarczenia podstawowych zakupów czy też realizacji recepty i dostarczenia leków. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu nadal zbiera informacje o osobach chętnych do udzielania pomocy oraz o osobach jej potrzebujących. Kolejno łączy osoby w potrzebie z wolontariuszami.

Inną propozycją włączenia się w pomaganie jest „wolontariat sąsiedzki”. Zakłada on wspólne spędzanie czasu wolontariusza z seniorem lub seniorką, którym przede wszystkim doskwiera samotność. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ma gotowość poświęcenia w dłuższej perspektywie przynajmniej raz w tygodniu ok. godziny na np. rozmowę, spacer czy poczytanie książki. Doświadczenia potwierdzają, że tego typu wsparcie to wyjątkowy sposób na zacieśniania więzi sąsiedzkich, jak również wzmacnianie odczucia bycia ważnym i potrzebnym. Obecnie pilnie poszukiwani są wolontariusze do dwóch seniorek. Jedna z nich mieszka na Przylesiu, druga w Kamiennym Potoku.

Więcej informacji o pomocy sąsiedzkiej oraz o wolontariacie sąsiedzkim:

Print Friendly, PDF & Email