Sopot: Opiekujesz się osobą niesamodzielną? Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

Sopot: Opiekujesz się osobą niesamodzielną? Skorzystaj z opieki wytchnieniowej
Fot. Pixabay

Opieka wytchnieniowa to możliwość chwilowego odciążenia osoby, która zajmuje się bliskim wymagającym stałej opieki. Do skorzystania z tej bezpłatnej formy wsparcia zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Oferta skierowana jest do opiekunów dzieci lub osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

– Osoby, które na co dzień opiekują się niesamodzielnym członkiem rodziny, podporządkowują całe życie opiece nad nim. Angażując się całym sercem i starając się zapewnić jak najlepszą opiekę, często zapominają o sobie i swoich potrzebach – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Stała opieka nad osobą niesamodzielną jest bardzo wyczerpująca fizycznie i psychicznie. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić opiekunom możliwość wytchnienia, odpoczynku od często niełatwych obowiązków i chwili tyko dla siebie – podkreśla dyrektor Andrzej Czekaj.

Sopocki MOPS po raz kolejny pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Opieka Wychnieniowa – edycja 2022”, aby zaoferować opiekunom dodatkowe wsparcie. Skorzystać z niego mogą osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują, jeśli członek rodziny lub opiekun mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i opiekuje się nim przez całą dobę.

Opieka wytchnieniowa to po prostu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

– Gorąco zachęcam wszystkich opiekunów do skorzystania z takiej formy wsparcia – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Osoba, którą się zajmujemy na co dzień, przez ten czas ma profesjonalną opiekę pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. A my możemy pozałatwiać zaległe sprawy, bądź po prostu zregenerować siły, „naładować baterie”. Każdy z nas tego potrzebuje, warto więc pomyśleć o takiej pomocy – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowany będzie do grudnia 2022 r.

Wsparcie może odbywać się w formie:
  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru wojewody – limit do 14 dni,
  • pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program (np. miejsce typu DPS itp.) – limit do 14 dni.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności MOPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Program „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

MOPS kwalifikuje do przyznania usługi na podstawie karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, która znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232.

Print Friendly, PDF & Email