Senior: 30 milionów na działania aktywizacyjne seniorów

Senior: 30 milionów na działania aktywizacyjne seniorów
Fot. Adminstrator

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu „Senior+” na lata 2015–2017. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2017 przeznaczyło na jego realizacje 30 milionów zł.

Program skierowany jest do biernych zawodowo osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o pozyskanie środków na jednorazowe wsparcie finansowe w celu utworzenia lub wyposażenia placówki, a także usprawnienia istniejących ośrodków.

Na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” można uzyskać 300 tys. zł oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Natomiast działające Domy Senior+ mogą otrzymać 300 zł, zaś Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przeznaczono kwotę nie większą niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Seniora+” oraz 125 tys. zł dla Klubu „Senior+”. Jednorazowa subwencja przeznaczona na wyposażenie Domu Seniora+ nie może przekroczyć 80 tys. zł, natomiast dla Klubu „Seniora+” może być wyższa niż 25 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

W ramach projektu w Domu Senior+ będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W każdej placówce będą odpowiednie miejsca do ćwiczeń, relaksu, gotowania itp.

Oferty w formie papierowej należy składać do 13 marca 2017 roku. Dokumenty należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Departament Polityki Senioralnej udzieli telefonicznych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 9.00 – 12.00, przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji o zasadach projektu i warunkach konkursu TUTAJ

Źródło: mrpips.gov.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15380 

Print Friendly, PDF & Email