Elbląg: Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnościami

Elbląg: Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnościami
Fot. Adminstrator

Od 1,5 roku przy ul. Chopina w w Elblągu z powodzeniem funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Zainteresowanie było na tyle duże, że od 6 lutego br powstała tam druga grupa. Placówka jest jednak gotowa, by przyjąć do niej jeszcze 4 dzieci.

Aktualnie w obu grupach jest 12 dzieci. W grupie pierwszej – 8, w grupie drugiej – 4, więc rodzice mogą wciąż zapisywać swoje pociechy. Obie grupy realizują podstawę programową przedszkola, dodatkowo mają także zajęcia rewalidacyjne – łącznie 20 godzin. Dzieci uczęszczają na nie do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Elblągu, któremu podlega przedszkole.

– Opinie rodziców o naszym przedszkolu są pozytywne. Działa tam dla nich grupa wsparcia, rodzice są także w stałym kontakcie z nauczycielkami, co sprzyja indywidualizacji nauczania. Da się zauważyć, że wspólne bycie w grupie rówieśniczej pod kierunkiem doświadczonych terapeutów daje efekty. Widzimy bowiem, że dzieci się rozwijają, wyciszają, a każdy, drobny ich sukces, bardzo cieszy – mówi Leszek Iwańczuk, dyrektor SOSW nr 1. – Rozważamy także możliwość, aby, dzieci mogły skorzystać, tak jak nasi uczniowie, z możliwości dowożenia ich naszym busem do przedszkola. To byłaby duża pomoc, szczególnie dla rodziców, którzy pracują i spieszą się rano do pracy, a jak wiemy przygotowanie takiego dziecka do wyjścia i wsadzenie go do samochodu, wygląda zgoła inaczej niż dziecka w normie – dodaje Leszek Iwańczuk.

Warto podkreślić, że pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny, a punkt otwarty jest od 6.30 do 16.30.

  AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15379 

Print Friendly, PDF & Email