PUE ZUS ma już 12 mln użytkowników

PUE ZUS ma już 12 mln użytkowników
Fot. Mateusz Misztal

Z Platformy Usług Elektronicznych ZUS korzysta już ponad 12 mln użytkowników. Profil na PUE ZUS służy zarówno przedsiębiorcom, lekarzom, pracownikom, jak i emerytom czy rencistom.

Przez PUE można załatwić wiele spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez 7 dni w tygodniu bez wychodzenia z domu. Można też tą drogą uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach oraz wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe. Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest cały czas rozwijana i unowocześniana.

Z platformy korzysta ponad 12 mln użytkowników, także emeryci i renciści. Dla każdej grupy klientów jest aktywna specjalna zakładka (rola, profil), która ułatwia obsługę. Świadczeniobiorcy mają dostęp do informacji o przyznanych i wypłaconych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach) i rozliczeniach podatkowych wystawionych przez ZUS. Mogą również złożyć wniosek o zmianę adresu zamieszkania czy numeru rachunku bankowego. Ubezpieczeni mogą natomiast sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają też informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich. Mogą też obliczyć swoją prognozowaną emeryturę. Z kolei płatnicy składek mogą przeprowadzić rozliczenia z ZUS przez aplikację ePłatnik. Dzięki PUE ZUS wiedzą o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, o elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i stanie bieżących rozliczeń z Zakładem.

Poprzez PUE ZUS rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, czy o świadczenie z programu Dobry Start.

Tych, którzy jeszcze nie mają swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych, ZUS zachęca do założenia. – Można to zrobić przez internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej. Konto na PUE ZUS założymy także w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS lub tradycyjnie w placówce ZUS – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Print Friendly, PDF & Email