Poprawność językowa – Na dzień dzisiejszy?

Zwroty: na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, na ten moment mają charakter urzędowy i tylko w oficjalnych pismach powinny być używane. W mediach możemy jednak usłyszeć, jak politycy i urzędnicy zapewniają, że na dzień dzisiejszy nie mają więcej propozycji, na ten moment nie mogą wygłosić swoich postulatów, na chwilę obecną szczegóły nie są znane.

Przedstawiciele władz, wypowiadając się do mikrofonu, sięgają po język urzędowy, bo zwyczajnie chcą podnieść wagę swoich słów, ale w efekcie tworzą niepoprawne stylistycznie wypowiedzi. Powyższe zdania brzmiałyby lepiej, gdyby nadać im następującą formę: Dzisiaj nie mamy więcej propozycji. Teraz nie możemy wygłosić swoich postulatów. Obecnie szczegóły nie są znane.

Zamiast na dzień dzisiejszy mówmy dzisiaj, zamiast na chwilę obecną, na ten moment mówmy teraz, obecnie.
  Agnieszka Pietrzyk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8298

Print Friendly, PDF & Email