Pomorskie: Ponad sto firm otrzyma dofinasowanie z ZUS

Pomorskie: Ponad sto firm otrzyma dofinasowanie z ZUS
Fot. pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wyniki tegorocznego konkursu na projekty, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Dofinansowanie otrzyma 1098 płatników, w tym 101 z województwa pomorskiego. Łączna kwota wsparcia to 89,6 mln zł.

W ramach konkursu na projekty, które dotyczą utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. do ZUS wpłynęło 3 980 wniosków. To ponad 16 proc. więcej niż w 2021 r.

ZUS właśnie opublikował listę rankingową projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w konkursie. Można ją sprawdzić na stronie internetowej ZUS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZUS nagradza projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zredukują nadmierny hałas, promieniowanie, pylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy na wysokości. Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie, które pokryje do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wyniesie od 10 tys. do 300 tys. zł.

Wnioskodawcom, których projekty nie został umieszczone na pierwszej liście rankingowej, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej .

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Print Friendly, PDF & Email