„Podróż na Wschód” – wernisaż wystawy Grzegorza Radeckiego

„Podróż na Wschód” – wernisaż wystawy Grzegorza Radeckiego
Fot. materiały prasowe

Ostatnia duża prezentacja, którą zobaczyć można będzie w Centrum Sztuki Galeria EL w tym roku, to malarstwo Grzegorza Radeckiego. Na wernisaż wystawy zatytułowanej „Podróż na Wschód” zapraszamy w czwartek 18 listopada o 18:00.

Wystawa malarstwa Grzegorza Radeckiego w Galerii EL w Elblągu to pierwsza duża retrospektywa tego artysty. Składają się na nią prace z różnych okresów minionych trzech dekad. Obrazy powstawały w obszernych cyklach, a to, co ukazuje aktualna wystawa, jest wyborem dokonanym na rzecz charakteru przestrzeni wystawienniczej i konieczności wskazania najistotniejszych wyborów artystycznych malarza.

Początki tego malarstwa to druga połowa lat osiemdziesiątych, czas w Polskim Malarstwie zwany Malarstwem Młodych Dzikich. Słowo „początki” to zawłaszczenie przeniesione z empirycznego doświadczenia. Sztuka ma tą swoistą jakość, jeśli jest sztuką – wymyka się empirii i czasowość – czas to istota historii sztuki. W takim kontekście pojęciowym, wskazanie, że wspomniana wystawa jest wystawą malarstwa Grzegorza Radeckiego, a nie jest wystawą o malarstwie tegoż, znajduje jedno z uzasadnień. Konstrukcja – aranżacja wystawy, w sposób założony nie sugeruje chronologii powstawania dzieł. Pokaz zbudowany jest z zespołów obrazów dynamizujących się wzajemnie, w ten sposób powstają mikro historie malarstwa Grzegorza Radeckiego.

Grzegorz Radecki jest konstruktorem idei obrazu malarskiego. Sięga do obszernej spuścizny tego środka komunikacyjnego, malarstwa rozwijającego się na przestrzeni tysiącleci. Artysta w swoim dziele koduje status zarówno zasobności, obfitości, jak i urody tego medium. Dokonuje autorskich przesunięć szyku składni w gramatyce dzieł, do których się odnosi. W wyartykułowanej procedurze strategii twórczej jest niezmiernie konsekwentny i ta stałość działań stanowi przede wszystkim o treści przedstawianej. Wbrew pierwszemu wrażeniu, wynikającemu z kontaktu z tym malarstwem, to nie ekspresywność gestu, a efektowność zapisu ukształtowanego długoletnią praktyką znaczy dzieło.

Tytuł wystawy „Podróż na wschód” to wielokierunkowe wskazanie, kod mieszczący to, co osobiste i to, co jest wyrazem myślenia wspólnotowego. Na obecną chwilę, wszystkie oczy naszego społeczeństwa skierowane są w tym kierunku. W stronę, która z szerszej perspektywy stanowić będzie o naszym człowieczeństwie. Sztuka ma nam ku temu służyć.
– prof. Jarosław Bauć

Grzegorz Radecki, malarz, grafik, nauczyciel akademicki, urodzony 12 marca 1961 roku w Ostródzie. W latach 1981-1986 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jerzego Zabłockiego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kieruje Pracownią Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Uczestnik wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wystawę oglądać bęzie można do 9 stycznia 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email