Galeria EL: W lukach pamięci – w szczelinach codzienności

Galeria EL: W lukach pamięci – w szczelinach codzienności

W ramach wystawy „W lukach pamięci – w szczelinach codzienności” na niedostatek (audio)wizualnych śladów w biurokratycznym porządku archiwum organizatorzy proponują spojrzeć jak na wartość dodaną. Historia pełna luk i przestrzeni domagających się uzupełnienia — poprzez swoją niedoskonałość i radykalną subiektywność staje się tożsama z materią pamięci.