Olsztyn: Rodziny zastępcze bardzo potrzebne

Olsztyn: Rodziny zastępcze bardzo potrzebne
Mat. prasowe

Są niezbędne, by zająć się dziećmi, które nie mogą pozostać w swych biologicznych rodzinach. To szansa pomocy nie tylko najmłodszym, ale także ich dotychczasowym opiekunom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie szuka rodzin zastępczych. Wśród nich mogą być rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe.

– W tym momencie mamy dziewięć niewykonanych postanowień na umieszczenie 18 dzieci, w tym licznego rodzeństwa – informuje dyrektorka olsztyńskiego MOPS-u, Elżbieta Skaskiewicz.

W tej chwili w Olsztynie funkcjonują 154 rodziny zastępcze, w tym 43 niezawodowe oraz 105 spokrewnionych. Opiekę w nich znalazło łącznie 215 dzieci.

– Zostanie rodziną zastępczą wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów – mówi kierownik Działu Pieczy Zastępczej MOPS Olsztyn, Anna Roman. – Wśród nich niezbędne jest m.in. posiadanie dobrego stanu zdrowia, właściwych warunków mieszkaniowych, przebywanie na terenie Polski. Z każdym z kandydatów rozmowę przeprowadzi pedagog i psycholog ośrodka. Pomocne będzie także szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą prowadzone przez MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zapewnia rodzinom zastępczym wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Nadto rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo wynagrodzenie. Ośrodek posiada także w zasobach dwa mieszkania, z przeznaczeniem na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej lub zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Informacje i zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. Piłsudskiego 61a – nr tel. 89 522 74 63, 89 534 21 30 oraz pod adresem e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl.

Do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email